Den fantastiska sagan om oss själva

Saga om konsumenten

Häromveckan veckan var jag på föreläsningsturné i ett antal skolor runtom i Sverige tillsammans med dansgruppen Avart. Föreställningen de visade heter Tango på en soptipp och är en 50 minuter lång briljant utförd reflektion över vårt komplicerade förhållande till konsumtion och vår längtan efter att vara älskade, eller i alla fall omtyckta.

Upplägget är att jag efter dansföreställningen håller en nästan lika lång föreläsning om sagan om oss själva, grundplåten till vår identitet så att säga, och hur den förändrats i takt med masskonsumtionens framväxt de senaste 100 åren. Det är en kompakt föreläsning där jag belyser några viktiga händelser och idéer som påverkat utvecklingen och styrt nationerna i väst.

Ungdomarna satt tysta. Kanske berörda av något som det vanliga vuxensamhället sällan diskuterar på allvar. Det dansgruppen skapade på scenen i form av känslor i var och en, förtydligade jag med min berättelse.  Den här kombinationen mellan dans som likt alla konstarter passerar vårt intellektuella filter och berör via känslorna, och föreläsningen som ger intellektet den förståelse det längtar efter, är ett såvitt jag känner till ett unikt grepp. Och ett fantastikt inspirerande sådant!

Innan jag berättar om de händelser som omformat våra identiteter under förra seklet inleder jag med att göra storleken på mänsklighetens konsumtionen begriplig. Det gör jag genom att visualisera den globala bilismens materialförbrukning. Bilden är verkligen hisnande och avslöjar skalan av konsumtionssamhället på ett sätt som de allra flesta inte har en susning om, helt enkelt eftersom vi människor inte är skapta att visualisera så stora tal. Hur ser du en miljard framför dig, till exempel?

Men det är inte skalan som är det riktigt intressante utan sagan om oss själva. Kontrasten mellan dagens saga och den saga vi berättade om oss själva innan industrialismen är frapperande, men det allra starkaste intrycket som föreläsningen ger är, hoppas jag, hur uppenbart det är att sagan formar oss medan sagan formas av mänskliga handlingar. Vi inte bara tror på sagan på om oss själva och vilka vi är som människor, vi upprepar den också för oss själva och därmed definerar vi oss själva. I det ögonblicket av insikt, blir det också uppenbart hur förlegad vår nuvarande saga är och hur inkompatibel den är med planetens förutsättningar för liv.

Man ska komma ihåg att sagorna är sagor och inte hur vi är som enskilda individer. Varje rad i punktlistorna nedan utgör beståndsdelar av sagor om oss själva som vi ser i filmer, i reklam, hör i politikers löften – eller prästernas. Vi är en del av den och upprepar den för oss själva. Vi tror på sagan och konsekvensen är i det större perspektivet att vi idag fiskar upp all fisk ur haven helt enkelt för att vi kan och för att det ingår i vår självbild – vi är ju konsumenter, det råder ju brist! Vi vill ha mer fisk. Samma sak gäller olja, gas och alla andra ändliga resurser. Pengar är i detta sammanhang mycket intressant, eftersom vi själva kontrollerar tillgången. Du kan se hela bildspelet nedan.

Sagan om oss själva som den var innan industrialismen

 • Jag är tacksam för det jag har
 • Livet är ett mellansteg mellan födelse och död
 • Sätter mitt hopp till livet efter detta
 • Förändringar är inte bra
 • Jag är den jag är
 • Mår jag dåligt är det inte mitt fel

Sagan om oss själva som vi hör och ser den idag

 • Världen kretsar kring mig
 • Status är viktigt och värdefullt
 • Jag köper mig till mitt uttryck, min status
 • Jag ska ha bra betalt
 • Ingen ska tala om för mig hur jag ska leva och därför röstar jag på de som pratar om frihet
 • Teknik löser allt. Jag behöver inte bry mig
 • Konkurrens är bra – Det får andra att jobba hårdare för mig
 • Mår jag dåligt har jag mig själv att skylla

Men budskapet jag vill ge är hopp. Det är det allra viktigaste. Därför avslutar jag med att öppna ögonen för den nya saga om mänskligheten som formas just nu. Och den finns överallt. Ser man det, finner man också den rikting som så många saknar idag. Den utvecklas ständigt men så här presenterade jag den i på den sista föreställningen som gick i aulan på Ingesunds musikhögskola utanför i Arvika.

En ny saga formas

 • Vi är inte konsumenter – vi är vårdare
 • Allt och alla hänger samman
 • Vi är människor – vi lever medvetet och söker en högre mening med våra liv
 • Vi lever inte i brist – världen kan ge oss ett oändligt överflöd
 • Jag får vad jag behöver – men kanske inte alltid vad jag vill ha

Vi befinner oss i konsumtionssamhällets peak. Shoppingyran är snart över och jag tror få kommer sakna den när den är historia. Jag tycker det är oerhört spännande att uppleva den kreativitet människor visar när det gäller att ställa om samhället att bli uthålligt. Det inspirerar mig att se den ökande medvetenheten inte bara om människans roll utan också hur vi fungerar och vad som får oss att må bra – och surprise, inte är det prylar, tvärtom, det är relationer, att hjälpa varandra och att finna en äkta meningsfullhet som ger livsglädje.

I år har vi haft precis ett decennium av sjävcentrerat fokus på vår egen behovstillfredsställelse, räknat från det att Henry Ford fick det löpande bandet att fungera 1914 och därmed initierade masskonsumtionssamhället. Nu går det att skönja en framväxande epok där människan utnyttjar det som gör oss unika: att dra slutsatser och tänka framåt.

Vi tar hand om det vi älskar. Men hur kan vi ta hand om det vi inte förstår? Vad vi vaknar upp till idag är att vi kan förstöra utan att begripa att vi gör det. Att vi kan lära av de misstag vi redan gjort och genom att erkänna våra begränsningar, erkänna att det goda i oss är ömtåligt, att se saker långsiktigt och forma berättelser som främjar den sanning som finns i var och ens själ och hjärta.

Vi vet att människor blir inte lyckliga av mer välfärd, utan av att känna mening. Vi har lärt oss att länder under tyranni kan inte befrias om inte folket först lär känna sig själva – annars följer bara anarki eller nya tyranner. Det vi kan se formas är en värld där vi tar konsekvenserna av dessa lärdomar oavsett om det gäller klimatförändringar eller att bekämpa fattigdom.

Jag är övertygad om att vi kan skapa ett eden på jorden, där fred och frihet råder i samklang med naturen och där alla känner sig inkluderade. Vi behöver ge tillbaka till framtida generationer, vad tidigare generationer har tagit ifrån oss och därför måste den nya sagan ge en bild av oss som vårdare om mänskligheten ska kunna blomstra på en återigen prunkande planet.

Se hela bildspelet från min föreläsning här:

Vad kvantmekanik kan lära oss om vilka vi är

Jag har nyss plöjt fyra böcker om kvantfysik. Den första jag läste heter Fältet och är skriven av Lynn McTaggart. Den går ambitiöst igenom en mängd exempel på fenomen som inte kan förklaras med vår gängse newtonska världsuppfattning, det vill säga att världen består av separata objekt som relaterar till varandra i tid och rum. De fenomen McTaggart beskriver pekar snarare på motsatsen – att något annat ligger bakom materian och att vi inte är så separata som vi tror. Jag kommer till några specifika exempel senare.

Det McTaggart skrev förbryllade mig så till den grad att jag kände mig tvungen att läsa lite mer hard-core kvantfysik för att undersöka om det som antyddes verkligen kunde bekräftas av den moderna kvantfysiken.

[Läs mer...]

Jag är tillbaka!

björn Granberg i Krakow

I och för sig så har jag inte så många följare, och ni som läser här hinner säkert glömma bort den här bloggens existens mellan inläggen. Så vad har dröjt – var har jag varit?

Två projekt

Två projekt, eller egentligen tre, men mest två har tagit upp min tid, slukat min uppmärksamhet och fått mig att försumma denna blogg. Dels har jag producerat en lärobok för mobilkranar åt Svenska Mobilkranföreningen och dels har jag producerat en hemsida åt en psykoterapimottagning som heter Dininsida. Båda projekten har varit roliga, lärorika och mycket intensiva. Det tredje projektet är helt mitt eget, men det skriver jag om sist i detta inlägg.

[Läs mer...]

Gratis E-bok för dig som är student eller lärare

Framsida: Planerad föråldring av massprodukter.

Den kända och ständigt aktuella rapporten om hur det kommer sig att massproducerade varor får allt kortare livslängd.

Boken Planerad Föråldring av Massprodukter. Historien, Argumenten och Institutionaliseringen finns nu att köpa för 35 kr. Gratis download för studenter och lärare. Klicka på länken och följ instruktion längst ner på sidan.

Även uppsatsen The Quality re-Evaluation Process finns att köpa. Den är på engelska och kostar 4 Euro.

Richard Bergfors brev som symptom på vad näringslivet saknar

Richard Bergfors, vd för MAX snabbmatsrestauranger

VD:n för en snabbmatskedja blir hånad i media för idéer han har, men jag tror inte han är så ond som media vill göra honom till. Däremot tror jag hans tankar är inlärda, kommer automatiskt och är något han delar med många i näringslivet. Jag menar att visioner saknas om utveckling till en bättre framtid och ger några tips på företag som är mycket bra förebilder för en mer human, långsiktigt hållbar samhällsekonomi.

De senaste dagarna har jag funderat över mitt förra inlägg som jag skrev innan uppståndelsen kring MAX vd Richard Bergfors och brevet till de anställda. Jag berättade om hur jag hoppades en dag skulle komma när människor inser att det mest givande är att göra saker för varandra.

Richard Bergfors skrev att det vore katastrof om oppositionen skulle vinna valet i höst. Vilket han fick ångra och menar att han kunde uttryckt sig klarare och att han blivit missförstådd. Så här skrev han i nyhetsbrevet:

om oppositionen (S+V) vinner valet vill de höja både restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga. Det vore en fullständig katastrof för oss och branschen och det kommer att få stora konsekvenser för vår tillväxt

Givetvis blev många upprörda över detta. Inte minst media som snabbt drog slutsatsen att han ville skrämma sina anställda att rösta ”rätt” för att inte riskera förlora jobbet.

[Läs mer...]

En dag kommer säkert..

En dag kommer säkert när människor inser att det är fruktlöst att göra saker för att få pengar – eftersom man aldrig kan få tillräckligt.

En dag kommer säkert när människor inser att det är fruktlöst att göra saker för att få berömmelse – eftersom det inte är möjligt att känna sig tillräckligt känd.

En dag kommer säkert när människor inser att det som ger mest är att göra saker för andra.

Stjärtsvängen

Med min telefon tar jag en film när min gamla lumparpolare Calle ”Segis” Rönn flyger mig runt Siljansnäs flygplats i hans egen dubbeldäckare.

Pilot på detta experimentplan är Carl Rönn som jag lärde känna när vi gjorde lumpen på Berga helikopterdivision och flygräddningen på Gotland. Men det var länge sedan vi var ytbärgare. Idag är Carl Rönn ungefär som jag, en mångsysslare och entreprenör. Bland annat har han tagit initiativ till Siljan Airpark som antagligen är världens enda radhusområde där husen försetts med hangar istället för ett garage. Vem kom på idén? Carl Rönn naturligtvis.

[Läs mer...]

En cykelmakare som berör

Cykelmakaren Ezra hade otur och fick cancer, och därmed handlar denna kortfilm om mycket mer än enbart hantverk.

Man kan ställa sig frågan: Om jag fick chansen att leva om igår, skulle jag göra samma sak om igen eller skulle jag välja att göra något annat? Hur skulle jag välja leva om jag visste att livet tog slut om två år? Ezra ställer sig själv den frågan men får omedelbart en ny:

— Ja, men om det inte tar slut om två år. Vad gör jag då?

Dame Ellen MacArthur (!)

Häpp vilken förebild Dame Ellen MacArthur är. Ett dynamitpaket av sällan skådat slag.

Hur kan man vara så rak, samtidigt så lyhörd och med det drivet? För mig en sanslöst ovanlig kombo. Hylla och heder! Ja, det är personen det, sen är det budskapet som kommer ur hjärta och huvud på en och samma gång. Huzza..

[Läs mer...]

Schuberth SRC intercom – download my free Cheat-Sheet

schubert_header_1

When I bought an intercom for my Schuberth helmet i realized it’s most probably was made to protect smarter heads than mine. So I made a Cheat-sheet for the intercom so I won’t feel stupid for not remembering what buttons to press. You can download it for free!

If the helmet is not made for smarter heads than mine, at least this must be the case with the Schuberth SRC intercom-system. The SRC-system makes it theoretically possible to talk not only to my passenger but also a friend on another bike. But that’s in theory.

[Läs mer...]